Şirkətimiz əməkdaşlıq etdiyi müəssisələrə vergi məsləhətləri üzrə aşağıdakı xidmətləri  təqdim edir:

  • Vergi uçotunun qurulması üzrə tövsiyyələrin verilməsi;
  • Vergi bəyannamələrinin yoxlanılması, və ya hazırlanması zamanı yaranan sualların cavablandırılması;
  • Vergi risklərinin müəyyən olunması və onların aradan qaldırılması üzrə tövsiyyələrin verilməsi;
  • Vergi yoxlamalarının müşahidəsi və vergi yoxlaması aktının təhlili